Profil Firmy

Vybrať si z nás všetkých smieš,
tú, čo Ti pomôže a najviac dá,
vedený srdcom, mysľou zvieš,
že víťazkou bude SALVIAFARM-VITAE NOVA

Náš hlavný zámer je uspokojiť zákazníkov výbornou kvalitou a primeranou cenou vitamínových doplnkov, potravinových doplnkov, čajov, veterinárnych prípravkov a zdravotníckych potrieb.

Jedinečnosť výroby našej spoločnosti spočíva v možnosti výroby humánnych a veterinárnych prípravkov v blistrovej forme, ktorá zabezpečí ochranu zdravia i životného prostredia pri ich aplikácii.

Neoceniteľnou výhodou spoločnosti je v možnosti rýchlej adaptability pri zmene výrobného programu a úspešným ekonomickým efektom.