výrobno-farmaceutická spoločnosť

Náš hlavný zámer je uspokojiť zákazníkov výbornou kvalitou a primeranou cenou vitamínových doplnkov, potravinových doplnkov, čajov, veterinárnych prípravkov a zdravotníckych potrieb.

Určený cieľ firma zabezpečuje v spolupráci so spoločnosťami PKR SLOVAKIA a. s. a ZiaPharma, s.r.o., ale aj s viacerými firmami z Česka, Poľska a Belgicka. Osobitným výkonnostným cieľom je dobudovanie vlastného konkurencieschopného výrobného programu.

Jedinečnosť výroby našej spoločnosti spočíva v možnosti výroby humánnych a veterinárnych prípravkov v blistrovej forme, ktorá zabezpečí ochranu zdravia i životného prostredia pri ich aplikácii.

Neoceniteľnou výhodou spoločnosti je v možnosti rýchlej adaptability pri zmene výrobného programu a úspešným ekonomickým efektom.